ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 

Η EsinessTravelltd (εφεξής η Εταιρία) επιτρέπει στον επισκέπτη/χρήστη του ιστότοπου να ενημερώνεται σχετικά με ταξιδιωτικά πακέτα, εκδρομές και κρατήσεις  ξενοδοχείων, τα οποία οργανώνονται από την Εταιρία, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ της Εταιρίας και των προμηθευτών της.

Με την πρόσβαση και τη χρήση του ιστότοπου, δηλώνετε την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή σας στους παρόντες Όρους Χρήσης, οι οποίοι εφαρμόζονται σε ολόκληρο το περιεχόμενο του ιστότοπου. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με οιοδήποτε μέρος των Όρων Χρήσης, παρακαλούμε να εξέλθετε από τον ιστότοπο.

  1. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας – Εμπορικά Σήματα.

Ολόκληρο το περιεχόμενο του ιστότοπου αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας ή του εκάστοτε δικαιούχου και επομένως προστατεύεται από τους σχετικούς νόμους, κανονισμούς και διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται ρητά ότι οποιοδήποτε βίντεο, ήχος, κείμενο, εικόνες, στατιστικά στοιχεία, αποτελέσματα, λογότυπα, τα οποία αντιπροσωπεύουν την Εταιρία ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες τηςαποτελούν αποκλειστικά εμπορικά σήματα της Εταιρίας, που προστατεύονται από τους σχετικούς οικείους νόμους περί εμπορικών σημάτων.

Δεν επιτρέπεται η διανομή, δημοσίευση, αναπαραγωγή, παρουσίαση, τροποποίηση, υιοθέτηση, μετάδοση, αναμετάδοση ή/και οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της Εταιρίας ή του εκάστοτε δικαιούχου.

  1. Προστασία ανηλίκων.

Μόνο ενήλικες, δηλαδή άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Εάν είστε κάτω από 18 ετών, θα πρέπει να ελέγξετε τους παρόντες Όρους Χρήσης με τον γονέα / κηδεμόνα σας για να βεβαιωθείτε ότι εσείς και ο γονέας / κηδεμόνας σας κατανοείτε και συμφωνείτε με αυτούς και κατόπιν, εάν χρειαστεί, να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που θα σας επιτρέψει να συνάψετε μια νομικά δεσμευτική συμφωνία με την Εταιρία. Η πρόσβαση και η χρήση του ιστότοπου υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης και όλους τους ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς.

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη εάν οι ανήλικοι επισκέπτες/χρήστες αποφασίσουν να επισκεφτούν τον ιστότοπο, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του γονέα/κηδεμόνα τους.

 

 

 

  1. Κώδικας δεοντολογίας χρηστών.

Ο επισκέπτης/χρήστης πρέπει να συμμορφώνεται με τους νόμους, τους κανονισμούς και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και να απέχει από οποιαδήποτε παράνομη ή καταχρηστική συμπεριφορά.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίζει ή αποκλείσει την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο ή τη χρήστη αυτού, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του επισκέπτη/χρήστη με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

  1. Σύνδεσμοι με άλλους δικτυακούς τόπους.

Αυτός ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links), υπέρ-συνδέσμους (hyperlinks) και διαφημιστικά banners, τα οποία μπορούν να σας κατευθύνουν σε ιστότοπους και σελίδες τρίτων.

Η Εταιρία δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και/ή την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, και/ή το απόρρητο, την ποιότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, τη διαθεσιμότητα και την εγκυρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστότοπων και σελίδων, στις οποίες μπορεί να σας κατευθύνει μέσω συνδέσμων (links), υπέρ-συνδέσμων (hyperlinks) διαφημιστικών banners.

  1. Προσωπικά δεδομένα.

Εκτός από τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της Αίτησης Εγγραφής που υποβάλλεται για τη συμμετοχήσε οποιαδήποτε υπηρεσία που προσφέρεται μέσα από την σελίδα (εκδρομές -transfer -κρατήσεις ξενοδοχείων) – η επεξεργασία των οποίων γίνεται σύμφωνα με τους Όρους Συμμετοχής που υπογράφονται και γίνονται ανεπιφύλακτα δεκτοί από τον γονέα/κηδεμόνα του συμμετέχοντος παιδιού και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή έως σήμερα σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 και από 25.05.2018 σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1979 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων) -, η Εταιρία δεν επεξεργάζεται οιαδήποτε τυχόν προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη του ιστότοπου.

  1. Πολιτική για cookies.

Η Εταιρία ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies με σκοπό την πραγματοποίηση ή τη διευκόλυνση της επικοινωνίας σας με την Εταιρία, μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αυτά είναι cookies για τα οποία η προηγούμενη συγκατάθεσή σας δεν απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα προαναφερθέντα cookies είναι μικρά αρχεία που, εάν έχετε αποδεχθεί τη λήψη τους, σύμφωνα με τις παραμετροποιήσεις του υπολογιστή σας, αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας για τους προαναφερθέντες σκοπούς, χωρίς να έχουν πρόσβαση σε κανένα έγγραφο ή οιοδήποτε άλλο αρχείο του υπολογιστή σας.

Μπορείτε να προσαρμόσετε το πρόγραμμα περιήγησης του υπολογιστή σας, προκειμένου είτε να σας ειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε ορισμένα πεδία του ιστότοπου είτε  να απαγορεύει την αποδοχή χρήσης αυτών σε όλες τις περιπτώσεις.

  1. Περιορισμός ευθύνης.

Η ευθύνη της Εταιρίας περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις, δικές της ή των εξουσιοδοτημένων εργαζομένων της, εξαιτίας απάτης ή βαριάς αμέλειας. Οι επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου φέρουν ευθύνη προς την Εταιρία για τυχόν ζημιές που ενδέχεται να υποστεί η Εταιρεία ή οιοσδήποτε τρίτος σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

  1. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Διάφορα.

Οι Όροι Χρήσης και η χρήση του ιστότοπου, διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Τα συμβαλλόμενα μέρη των παρόντων Όρων Χρήσης υποβάλλονται αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Λευκάδας.